Konst- och teaterläger

 

Som lägerledare fungerar Jenny Holm och Maja Granstubb. Temat för lägerveckan är konst och teater där deltagarna bl.a. får göra konstverk genom fotoprint på trä och olika mathantverk. Deltagarna får också i grupp skriva manus till en teaterföreställning som övas under veckan och spelas upp under sista lägerdagen.

Deltagarna bör ha med sig egen lunch till lägret, micro finns på Malakta. Under lägerdagarna serveras mellanmål. Deltagarna får stanna till kl. 16 vid behov, fritt program den sista timmen. Lägret avslutas med vernissage och teaterföreställning kl. 14.30 fredagen den 9.8.

Lägret ordnas med stöd av Svenska kulturfondens integrationsbidrag Hallå Två.

För: åk 1–6.

Plats: Malakta, Töckmovägen 48

Tidpunkt: 5.8–9.8.2024 kl. 9-15(16)

Deltagaravgift: 25€. (Faktureras)

Språk: svenska. Ledarna pratar vid behov finska och engelska.

Anmälningstid: 15.4–20.6.

Max: 14 barn.

 
Frågor riktas till: kontakta Sofia Lillgäls , Tfn 040 650 7972, sofia.lillgals@malax.fi