InBody-mätning

InBody-mätning är en analys av kroppens sammansättning. Med hjälp av analysen får du reda på kroppens muskelmassa, muskelbalans, fettmängd, visceralt fett, vätskebalans, fitness index och lite annat. De som vill får personlig feed-back på sina resultat. Mätningen kan inte göras om du är gravid, har pacemaker eller har amputerat ben eller arm. Mätningen görs helst minst 2 h efter mat. Vi ordnar InBody-mätning årligen vår och höst.

8.11.2022 kl. 13.30-17.30

I Sportstugan vid Pixne
Idrottsområde, Idrottsvägen 2.

Pris: 10 €/person.

 Anmälan till  050 373 8346 eller fritid@malax.fi senast 1.11.2022.